Kamratstödjare


Varje dag finns alltid minst två ungdomar, kamrastödjare, i stallet och hjälper till. Många yngre barn har de äldre barnen som förebilder och vi på Olunda har därför valt att jobba med att vi ska behandla varandra väl, ge varandra stöd samt visa varandra och hästarna respekt.

Du känner igen en kamratstödjare eftersom de har en svart väst med texten ”Kamratstödjare”. Vissa dagar finns fler än två kamratstödjare i stallet, det beror på att man första tiden är tillsammans med någon mer erfaren kamratstödjare för att lära sig rutiner. Vi tycker att kamratstödjarna är ett viktigt steg i vårt arbete. Vi hoppas också, genom ökat ansvar, att våra ungdomar stannar kvar längre i vår förening.


Kamratstödjarnas roll

De är i stallet för att välkomna nya elever, visa hur man gör om man behöver hjälp, svara på frågor, stötta och uppmuntra och vara där om man vill prata. Om du inte ridit så länge eller om du som förälder inte har hästvana sedan tidigare försöker kamratstödjarna ge så mycket stöd de kan. Inför vissa lektioner är hästarna inne från hagen innan lektionen.

Målet är att alla som rider ska känna sig så trygga med hästarna att de själva gör ordning sin ridskolehäst, men vi finns gärna med om ni är osäkra. Är du ny på ridskolan vet du kanske inte heller vem just din häst är eller var den står.

Kamratstödjare får regelbundet utbildning när det gäller säkerhet, bemötande och hästskötsel. Vi jobbar hela tiden med att utveckla kamratstödjarrollen och utbildar nya.

Vill man bli kamratstödjare börjar du med att ”praktisera”, du bör vara minst 12 år och ha en bra stallvana. Du ska också tycka att det är kul att vara i stallet och vara intresserad av hästar. 

Vi har kurser både för dig som ”går bredvid” och dig som är kamratstödjare, bla ska man genomgå en utbildning i hästhantering, hästkunskap och värdegrunder, vi har valt att kalla utbildningen för hästkörkort.

När du är 13 år kan du börja som ordinarie kamratstödjare. Mejla till olundaryttargard@hotmail.se där du kontaktar Eva Gunsäter om du har frågor eller intresse.