Träningar/Tävlingar


Ett par gånger per år anordnar vi träningar och tävlingar på Olunda.

Pay and Jump

Planerade datum HT 2023 är 24 september och 15 oktober.