Medlemsavgift


Vill du bli medlem? Skicka ett mail till olundaryttargard@hotmail.se

Som medlem är du olycksfallsförsäkrad i vår kollektiva olycksfallförsäkring men vi rekommenderar ändå att komplettera med en egen.

Medlemsavgift

Seniorer 400 kr och juniorer 350 kr. Betalas till Bg. 755-7424, Olunda ryttarförening.