Lämna återbud och rida igen


Återbud

Återbud lämnas via sms till vår stalltelefon. Mail kollas inte varje dag varför det inte är att rekommendera. För att få möjlighet att rida igen måste återbud meddelas före kl. 12.00 vardagar och före kl. 09.00 helger via sms till 070-381 41 22.

Vi önskar ändå att ni, om det blir en sen avbokning, meddelar oss detta så att vi har möjlighet att göra hästbyten vid behov. Detta för att  hästarna inte ska behöva stå uppbundna och vänta i onödan.  

Igenridning

Igenridning är terminsbundet och är ingen garanti. Max 2 igenridningar/termin. Förutsättning för igenridning är att man lämnat återbud enligt ovan. 

Annan familjemedlem med motsvarande utbildningsnivå som rider i Olunda kan överta plats men övriga elever kan inte byta tider/dagar med varandra. Bokning av plats sker via sms till 070-381 41 22. 

Vid färre än 4 bokningar ställs lektionen in. Meddelande skickas ut dagen före vid inställd lektion. Max 8 elever/grupp. Igenridning sker i mån av plats och är ingen garanti. Om man rider med i specialgrupp kan man inte rida igen missad lektion men däremot ordna en ersättare med liknande utbildningsnivå. Detta ska då meddelas i god tid till ridläraren.

Igenridning hästlekis/knatte udda lördagar kl. 14.00. Bokning sker via sms till 070-381 41 22.

Juniorer/seniorer, se mejl som skickats ut i början av terminen.